بازگشت به صفحه اصلی برق و الکترونیک نیروسان

ارائه دهنده راهکارهای برق اضطراری در صنعت و IT
بازگشت به صفحه اصلی

*Total Harmonic Distortion(THD)

هارمونیک از زمان اولین ژنراتورها در سیستم های قدرت وجود داشت.با این حال ،به علت کوچک بودن اجزای هارمونیک اثرات این نوع امواج بر روی سیستمها قبل از سال 1960 به دلیل فقدان بارهای غیر خطی قابل اغماض میباشد. تقریبا در همین زمان ، یک نوع متفاوت از بار الکترونیکی منابع به عنوان بار غیر خطی مطرح گشت. با آغاز این دوران ،بارهای غیر خطی که در حال حاضر شامل بالاستهای الکترونیکی، منابع تغذیه کامپیوتر ، دستگاه های فکس، کوره های قوس الکتریکی هستند محبوبیت بیشتری یافتند .

اعوجاج هارمونیکی (Harmonic Distortion) اثرات مضری بر روی تجهیزات الکتریکی دارند. اعوجاج هارمونیکی بطور ناخواسته می تواند باعث افزایش جریان در سیستم های قدرت و در راستای آن افزایش دما در هادی خنثی و ترانسفورماتورهای توزیع شده شود.

بالا بودن فرکانس هارمونیک نیز باعث از دست رفتن هسته های اضافی در موتور و در راستای آن منجر به افزایش حرارت در هسته اصلی موتور میشود.بالا بودن فرکانس هارمونیک در مرتبه بالاتر نیز می توانید باعث ایجاد تداخل در خطوط انتقال ارتباطات شود .

افزایش درجه حرارت و تداخل تا حد زیاد ، می تواند باعث کاهش طول عمر تجهیزات الکترونیکی و منجر به صدمه دیدن سیستم های قدرت شود.

درک تمامی ابعاد مربوط به اعواج هارمونیکی به علت پیچیدگی آن کم و بیش سخت و گیج کننده می باشد. اما در کل میتوان اعواج هارمونیکی را به این صورت بیان کرد:یک سیستم قدرت با یک بارالکتریکی را در نظر بگیرید

سیستم قدرت فرضی

حال یکی از دو نوع بار خطی و غیر خطی را در سیستم فرض کنید که ما در اینجا بار خطی سینوسی در نظر گرفته ایم شکل زیر این نوع بار را بدون خطا نشان میدهد.

موج سینوسی بدون خطا

در صورت خطا دار بودن موج سینوسی این موج میتواند به صورت زیر تغییر شکل دهد

موج سینوسی با خطا

هرچقدر که میزان خطا در شکل موج بر اساس ولتاژ بیشتر باشد بههمان اندازه شکل موج سینوسی تغییر پیدا خواهد کرد.

اعواج هارمونیک دارای فرکانس میباشند که به عنوان مضرب صحیح برای فرکانس اصلی در نظر گرفته میشوند به عنوان مثال وقتی شما فرکانس را 60Hz و اجزای هارمونیک را 2nd ,3rd,4th ,5th معرفی میکنید در واقع مقادیر فرکانس به ترتیب 120Hz, 180Hz, 240Hz, 300Hz میباشد

اعواج هارمونیک که نشان دهنده ای درجه ای انحراف یک شکل موج از شکل موج سینوسی خالص می باشد از مجموع اجزای هارمونیک بدست می آید. زمانی که هارمونیک موج سینوسی صفر میباشد یعنی هیچ خطایی د رآن وجود ندارد.

thd formola

با کاهش میزان هارمونیک و THD میتوان طول عمر و نحوه عملکرد سیستمهای قدرت را بهبود بخشید.

مقدار THD در دستگاههای UPS معمولا باید کمتر از 5% باشد که این مقدار در یو پی اس نیروسان کمتر از 0.05 و بیشتر از 0.02 میباشد.

منبع:شرکت فناوری صنعتی

یو پی اس آنلاین | یو پی اس لاین اینتراکتیو | یو پی اس تک فاز | یو پی اس سه فاز خروجی تک فاز | یو پی اس سه فاز | یو پی اس آفلاین | یو پی اس نیروسان | یو پی اس برای کامپیوتر | یو پی اس برای دوربین مدار بسته | یو پی اس برای درب اتوماتیک | یو پی اس برای مصارف خانگی | یو پی اس برای پکیج حرارتی | یو پی اس برای جایگاه های سوخت | یو پی اس برای تجهیزات پزشکی | یو پی اس برای سرور | یو پی اس برای دیتاسنتر | یو پی اس برای دستگاه پوز | یو پی اس برای دستگاه های خودپرداز | یو پی اس برای شبکه های کامپیوتری | باتری یو پی اس | باطری یو پی اس | باطری سیلداسید | باطری برای یو پی اس | رک باطری یو پی اس | باطری نیروسان | باتری سیلداسید | باتری برای یو پی اس | رک باتری یو پی اس | باتری نیروسان | باتری یوپی اس نیروسان |