بازگشت به صفحه اصلی برق و الکترونیک نیروسان

ارائه دهنده راهکارهای برق اضطراری در صنعت و IT
بازگشت به صفحه اصلی

*مراحل تست و بارگذاری اولیه یو پی اس

1. یو پی اس (اینورتر و سوئیچ).

UPS ها از لحاظ یکسو سازی ، شارژر باتری و باتری مورد نیاز مورد بررسی قرار می گیرند و همچنین شارژ باطری و شناور بودن آن مطرح می باشد، همچنین ولتاژ شناور اندازه گیری گردد. بررسی گردد کلید قطع ورودی گذرگاه UPS و اینورتر های A و B باز می باشند، و سوئیچ، جریان را به اینورتر A تغییر می دهد. کلید قطع ورودی اینورتورهای A و B بسته باشند و ولتاژ خروجی اینورتورهای A و B اندازه گیری گردند و هم فاز بودن خروجی های اینورتور های A و B مورد بررسی قرار گیرد. سوییچ در موقعیت اینورتور A قرار گرفته، کلید قطع ورودی اینورتور A باز گردد و سوییچ استاتیک به سمت اینورتور B تغییر می یابد. ولتاژ خروجی اندازه گیری گردد و از تغییر سوییچ اطمینان حاصل گردد.کلید قطع ورودی اینورتور A بسته و بررسی گردد که سویچ استاتیک به سمت اینورتور A تغییر یافته است. ولتاژ خروجی اندازه گیری گردد تا از تغییر سوییچ اطمینان حاصل گردد. کلید های قطع خروجی شارژر باطری و رکتیفایر و کلید قطع باطری باز گردد و بررسی گردد که اینورتورهای A و B روی ولتاژ پایین قرار گرفته اند.

2. بارگذاری یو پی اس.

زمانیکه تمام بارهای UPS به درستی متصل گردند، یو پی اس آماده شروع به کار می گردد. کلید قطع ورودی به گذرگاه یو پی اس متصل گردد. کلیدهای قطع بار روی گذرگاه های یو پی اس، پی در پی نصب گردند. ولتاژ اندازه گیری شده و در هر مرحله خوانده شود و بارها تا زمانی که UPS به ظرفیت بار کامل نرسیده باشد می توان به یو پی اس اضافه گردند.

3. تست دوره ای برق شهری.

بررسی گردد که بارها به یو پی اس متصل و سپس به برق شهری متصل گردیده اند. کلید قطع خروجی بصورت دستی باز گردد و بارگذاری UPS و اتصالات به برق شهری بررسی گردند، و چک گردد که ، بار را تغذیه می کند. سپس جریان اندازه گیری گردد. بررسی گردد کلید سوییچ به سمت دیزل ژنراتور انتقال داده شده است، دیزل ژنراتور آماده استارت شده و بار را تغذیه میکند و باتری ها به مد شناور بر می گردند. سپس، ولتاژ و جریان یو پی اس اندازه گیری شده و از این انتقال اطمینان حاصل گردد. کلید قطع برق شهری قطع گردد. بررسی گردد سویچ ترنسفر به سمت برق شهری منتقل شده است و در طول این انتقال تجهیزات توسط باطری ها تغذیه می گردند،دیزل ژنراتور متوقف شده، باطری ها بعداز تغذیه بار توسط برق شهری به حالت شناور در می آید. ولتاژ و جریان در گذر گاه یو پی اس اندازه گیری شده و از انتقال این سیستم اطمینان حاصل گردد.

4. تست انتقال بار از اینورتر A به اینورتورB.

بررسی گردد که بارها به یو پی اس متصل و توسط برق شهری تغذیه میگردند. کلید قطع ورودی اینورتور A باز گردد و بررسی گردد که سوییچ استاتیک به اینورتور B تغییر یافته است. . ولتاژ و جریان در گذر گاه یو پی اس اندازه گیری شده و از انتقال این سیستم اطمینان حاصل گردد. کلید قطع ورودی اینورتور A بسته شود و از انتقال سویچ به اینورتور A اطمینان حاصل گردد. سپس، ولتاژ و جریان در گذر گاه یو پی اس اندازه گیری شده و از انتقال این سیستم اطمینان حاصل گردد.

5. تست تخلیه باتری.

بررسی گردد که بارها به یو پی اس متصل و توسط برق شهری تغذیه میگردند . کلید قطع دیزل ژنراتور باز گردد و به طور خودکار بسته شده و بصورت دستی شروع به کار می گردد. کلید قطع برق شهری باز می گردد. بررسی گردد که باطری ها بارهای متصله را تغذیه می کنند، سپس ولتاژ باتری و جریان اندازه گیری گردند. ولتاژ و جریان یو پی اس اندازه گیری شده و از انتقال این سیستم اطمینان حاصل گردد. یو پی اس از باتری ها تا زمانیکه حدقل ولتاژ باطری (1تا 4ساعت) ثبت شده باشد تغذیه میگردد. زمانیکه باتری ها به مینیمم ولتاژ رسیده باشند،اینورتورهای A و B بصورت دوره ای بررسی گردند. توجه کنید که یو پی اس دوباره توسط برق شهری تغذیه گردد و کلید قطع برق شهری دوباره بسته شده، کلید قطع دیزل ژنراتور نیز بسته گردد و به مد اتوماتیک برگردد، و باتری ها به حالت شناور و مد شارژ برگردند و جریان اندازه گیری گردد. توجه گردد، زمانیکه باطری ها به حالت شارژ کامل برسند، شارژر قطع می گردد.
یو پی اس آنلاین | یو پی اس لاین اینتراکتیو | یو پی اس تک فاز | یو پی اس سه فاز خروجی تک فاز | یو پی اس سه فاز | یو پی اس آفلاین | یو پی اس نیروسان | یو پی اس برای کامپیوتر | یو پی اس برای دوربین مدار بسته | یو پی اس برای درب اتوماتیک | یو پی اس برای مصارف خانگی | یو پی اس برای پکیج حرارتی | یو پی اس برای جایگاه های سوخت | یو پی اس برای تجهیزات پزشکی | یو پی اس برای سرور | یو پی اس برای دیتاسنتر | یو پی اس برای دستگاه پوز | یو پی اس برای دستگاه های خودپرداز | یو پی اس برای شبکه های کامپیوتری | باتری یو پی اس | باطری یو پی اس | باطری سیلداسید | باطری برای یو پی اس | رک باطری یو پی اس | باطری نیروسان | باتری سیلداسید | باتری برای یو پی اس | رک باتری یو پی اس | باتری نیروسان | باتری یوپی اس نیروسان |