بازگشت به صفحه اصلی برق و الکترونیک نیروسان

ارائه دهنده راهکارهای برق اضطراری در صنعت و IT
بازگشت به صفحه اصلی

* نحوه کار انواع تثیت کننده های ولتاژ

تثبیت کننده ولتاژ AC
تثبیت کننده ولتاژ AC به دو نوع تثبیت کننده : Coil rotation AC voltage regulators, Electromechanical regulators دسته بندی میشود که هر کدام از این تثبیت کننده ها به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

1- Coil rotation AC voltage regulators
این نوع تثبیت کننده از سال 1920 استفاده میشود و در اصل همانند variocoupler کار میکند. این نوع تثبیت کننده از دو کویل تشکیل شده است که یکی از کویل ها ثابت و دیگری در مورازت کویل ثابت میچرخد.

تثبت کننده
ولتاژ ثابت برای حفظ تعادل نیروهای مغناطیسی وارد بر کویل متحرک استفاده میشود که توسط موقعیت کویل متحرک عمود بر کویل ثابت به دست آورده میشود. ولتاژ در کویل ثانویه را می توان افزایش داد و یا با چرخش کویل در یک یا چند جهت از موقعیت مرکز میتوان ولتاژ را کاهش داد.

2- Electromechanical regulators
رگولاتور ولتاژ الکترومکانیکی برای تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع برق AC استفاده می شود، همچنین به عنوان تثبیت کننده های ولتاژ و یا tap-changers نامیده می شود. برای انتخاب تب مناسب از تبهای متعدد یک مبدل، این تثبیت کننده های ولتاژ از عملیات مکانیزم سرو استفاده مینماید.
تثبت کننده
اگر ولتاژ خروجی در محدوده ارزش در نظر گرفته شده باشد، سپس از مکانیسم سرو برای تعویض تب استفاده می شود. بنابراین، با تغییر نسبت نوبت از ترانسفورماتور، ولتاژ ثانویه را می توان برای به دست آوردن مقادیر قابل قبول از ولتاژ خروجی تغییر داد.

تثبیت کننده ولتاژ DC
سری یا شنت تنظیم کننده غالبا برای تنظیم ولتاژ برق DC استفاده می شود. ولتاژ مرجع با استفاده از یک تنظیم کننده شنت مانند دیود زنر یا لوله تنظیم کننده ولتاژ عمل می کند. این دستگاه ولتاژ، تثبیت را با شروع انتقال در یک ولتاژ مشخص و نگه داشتن ولتاژ ترمینال مشخص شده انجام میدهد. از یک مقاومت کم ارزش برای جلوگیری از اتلاف انرژی استفاده شده است. شکل زیر یک تثبیت کننده DC-قابل تنظیم ولتاژ را با استفاده از IC LM317 نشاند میدهد.
تثبت کننده
خروجی رگولاتور شنت فقط برای ارائه ولتاژ مرجع استاندارد برای دستگاه های الکترونیکی به نام تثبیت کننده ولتاژ است که قادر به ارائه جریان بسیار بزرگتر بر اساس تقاضای استفاده می شود.
یو پی اس | یوپی اس | یو پی اس آنلاین | یو پی اس آفلاین | یو پی اس لاین اینترکتیو | اس یو پی | یو پی اس نیروسان | یو . پی .اس | باطری | باتری | باطری نیرو سان | باتری نیرو سان | باطری سیلد اسید | باتری سیلد اسید | باتری نیروسان | باطری | باتری - باطری نیروسان | تعمیر یو پی اس | یو پی اس سه فاز | یو پی اس صنعتی | یوپی اس آفلاین | یو پی اس برای تجهیزات پزشکی | یو پی اس برای کامپیونر | یو پی اس برای سرور | یو پی اس برای دوربین مدار بسته | باطری برای یو پی اس | باتری برای یو پی اس | باتری یو پی اس | باطری یو پی اس | یو پی اس نیروسان | یو پی اس | یو پی اس | یو پی اس آنلاین | |یو پی اس آفلاین یو پی اس لاین اینترکتیو | اس یو پی یو پی اس نیروسان | یو . پی .اس باطری |باتری | باطری | نیرو سان باتری نیرو سان | باطری سیلد اسید | باتری سیلد اسید | باتری نیروسان | باطری | باتری | باطری نیروسان تعمیر یو پی اس | یو پی اس سه فاز | یو پی اس صنعتی | یو پی اس آفلاین| یوپی اس برای تجهیزات پزشکی | یو پی اس برای کامپیونر | یوپی اس برای سرور | یو پی اس برای دوربین مدار بسته | باطری برای یوپی اس | باتری برای یو پی اس | باتری یو پی اس |باطری یو پی اس | باتری یو پی اس | باتری یو پی اس | باطری یو پی اس | باتری یو پی اس با کیفیت عالی | باتری یو پی اس با گارانتی مطمئن | باطری یو پی اس با پشتوانه مطمئن | باطری یو پی اس | باطری یو پی اس | باتری یو پی اس | یو پی اس نیروسان |