بازگشت به صفحه اصلی برق و الکترونیک نیروسان

ارائه دهنده راهکارهای برق اضطراری در صنعت و IT
بازگشت به صفحه اصلی

*انواع تثیت کننده های ولتاژ و نحوه کار آنها

نوسانات ولتاژ باعث ایجاد خطاهای دائمی و موقت دربارگذاری می شوند. این نوسانات همچنین با افت ولتاژ و افزایش ولتاژ باعث کاهش طول عمر لوازم الکتریکی خانگی می شوند. چون که مانع از رسیدن ولتاژ موردنیاز به دستگاه می گردد این نوسانات زمانی رخ می دهد که بارگذاری به صورت ناگهانی تغییر کند و یا در بارگذاری منبع تغذیه با خطایی مواجه گردد. برای جلوگیری از کاهش طول عمر دستگاهها نیازمند این هستیم که دستگاه را درمقابل نوسانات حفظ نماییم برای حفاظت از این نوسانات نیازمند استفاده ازتثبیت کننده های ولتاژی هستیم.

تثبت کننده

تثبیت کننده ولتاژی چیست؟

دستگاه تثبت کننده برای نگهداری دستگاه ها و تولید کمیت ثابت و پایدار استفاده میشود. انواع مختلف تثبیت کننده ها براساس نوع کمیت که قرار است پایدار شود وجود دارد . برای مثال دستگاه تثبیت کننده ای که برای پایداری ولتاژ استفاده می شود تثبیت کننده ولتاژی گفته می شود.

تثبت کننده

تثبت کننده ولتاژی

تثبیت کننده های ولتاژی با ثابت نکهداشتن سطوح ولتاژ و جلوگیری از انواع نوسانات باعث افزایش طول عمر دستگاه های الکتریکی می شود. در تثبیت کننده های ولتاژی برای ثابت نگه داشتن ولتاژ از تعدیل کننده ها استفاده می گردد.

انواع مختلف تعدیل کننده ها

تعدیل کننده ولتاژ الکترونیک
تعدیل کننده ولتاژ الکترومکانیکی
تعدیل کننده ولتاژ اتوماتیک
تعدیل کننده ولتاژ فعال


انواع تثبت کننده های ولتاژ

تثبت کننده ولتاژ سروو
تثبت کننده ولتاژ اتوماتیک
تثبیت کننده ولتاژ AC
تثبیت کننده ولتاژ DC


یو پی اس | یوپی اس | یو پی اس آنلاین | یو پی اس آفلاین | یو پی اس لاین اینترکتیو | اس یو پی | یو پی اس نیروسان | یو . پی .اس | باطری | باتری | باطری نیرو سان | باتری نیرو سان | باطری سیلد اسید | باتری سیلد اسید | باتری نیروسان | باطری | باتری - باطری نیروسان | تعمیر یو پی اس | یو پی اس سه فاز | یو پی اس صنعتی | یوپی اس آفلاین | یو پی اس برای تجهیزات پزشکی | یو پی اس برای کامپیونر | یو پی اس برای سرور | یو پی اس برای دوربین مدار بسته | باطری برای یو پی اس | باتری برای یو پی اس | باتری یو پی اس | باطری یو پی اس | یو پی اس نیروسان | یو پی اس | یو پی اس | یو پی اس آنلاین | |یو پی اس آفلاین یو پی اس لاین اینترکتیو | اس یو پی یو پی اس نیروسان | یو . پی .اس باطری |باتری | باطری | نیرو سان باتری نیرو سان | باطری سیلد اسید | باتری سیلد اسید | باتری نیروسان | باطری | باتری | باطری نیروسان تعمیر یو پی اس | یو پی اس سه فاز | یو پی اس صنعتی | یو پی اس آفلاین| یوپی اس برای تجهیزات پزشکی | یو پی اس برای کامپیونر | یوپی اس برای سرور | یو پی اس برای دوربین مدار بسته | باطری برای یوپی اس | باتری برای یو پی اس | باتری یو پی اس |باطری یو پی اس | باتری یو پی اس | باتری یو پی اس | باطری یو پی اس | باتری یو پی اس با کیفیت عالی | باتری یو پی اس با گارانتی مطمئن | باطری یو پی اس با پشتوانه مطمئن | باطری یو پی اس | باطری یو پی اس | باتری یو پی اس | یو پی اس نیروسان |